LOGO HLBS3

 

Horváth Csaba Memorial Laboratory of Bioseparation Sciences

''Lasciate Ogni Speranza O'voi Che Entrate Senza Risultati''

(Csaba Horváth)

H Cs utolso fenykep v2

PhD tema 4 (2)

kiíró: Pannon Egyetem
biológiai tudományok
Vegyészmérnöki- és Anyagtudományok Doktori Iskola 


Témavezető: Guttman András
Helyszín:  Horváth Csaba Memorial Laboratory of Bioseparation Sciences


A kutatási téma leírása:
Mélyűri misszió során (Mars küldetés 2-3 éves teljes küldetés idő) az űrhajósok - a szondák általi mérések alapján - várhatóan akkora mértékű részecske sugárzásnak lesznek kitéve, amely meghaladja a földi körülmények között élő ember teljes élete során a szervezete által elnyelt dózisnak megfelelő határértékeket. Ez a megnövekedett sugárdózis elsősorban a kozmikus sugárzás (GCR) és a Napszél tevékenység (SPE) miatt következik be. Az emberi immunglobulinok N-glikozilációjának specifikus mintáit már számos betegséggel, például autoimmun betegségekkel, malignus transzformációval, krónikus gyulladással és öregedéssel is összefüggésbe hozták. A PhD munka célja az alacsony energiájú proton sugárzásnak és további nehezebb ionsugárzásoknak az immunoglobulinok N-glikozilációs profilra gyakorolt hatásának vizsgálata lesz, annak érdekében, hogy a sugárzás által indukált betegséggel kapcsolatos N-glikozilációs változások az űrutazás során mint biomarkerek észlelhetők-e vagy a sugárzás közvetlen N-glikán roncsoló hatása következtében történik szerkezeti változás. A kísérletek során két ionizációs forrást tervezünk alkalmazni az Űrben mérhető részecskesugárzás szimulálása érdekében: 1.) Van de Graaff generátort, amely vákuumban, szilárd halmazállapotú minták proton és nehéz ion általi besugárzására alkalmas és 2.) Tandetron gyorsítót a minták vizes oldat formájában való besugárzására. A szerkezeti szénhidrát-analízist kapilláris elektroforézissel kívánjuk végezni lézer indukált fluoreszcens detektálással, hogy meghatározzuk a szimulált űrsugárzás hatásait az immunoglobulin minták N-glikozilációjára. A munkának ezen részében a hallgatónak lehetősége lesz szakmai gyakorlatot szerezni kollaborációs partnerünknél, a kaliforniai NASA Jet Propultion Laboratory-nál (JPL). Várhatóan a kémiai kötések felbontásához nagyságrendekkel nagyobb sugárzási dózisok szükségesek, mint amit a jövőbeni űrhajósok egy mélyűri út alatt elszenvedhetnek, ami a glikánok biomarkerként történő használatát az űri körülmények között is megerősíti az űrhajósok egészségi állapotának folyamatos monitorozása érdekében. Következésképpen az immunoglobulinok N-kötésű szénhidrátprofil változásai molekuláris diagnosztikai eszközként történő használhatóságát feltételezi az űrben.

előírt nyelvtudás: angol középfok
felvehető hallgatók száma: 2

Jelentkezési határidő: 2018-05-15